Zaufali nam

Od początku istnienia naszej firmy zaufali naszym produktom tacy odbiorcy jak:

 • Prochem SA z Warszawy
 • Rafineria Nafty w Czechowicach Grupa LOTOS wszystkie ramiona nalewu paliw na terminalu samochodowym dostarczył LIQUIP Polska sp. z o.o.
 • ramiona do zadania instalacja do produkcji estrów metylowych kw. Tłuszczowych FAME dla LOTOS Biopaliwa w Czechowicach Dziedzicach.
 • Ramię kolejowe DN 150 dla frontu kolejowego paliw.
 • Grupa LOTOS w Gdańsku –dostawa wszystkich ramion nalewu paliw dla nowego terminala na terenie rafinerii w Gdańsku.
 • Operator Logistyczny Paliw Płynnych w Warszawie :
  • dostawa dużej serii zaworów zwrotnych Liquip do ramion nalewu dolnego.
  • dostawa ramion nalewczych na wyposażenie Bazy Paliw Nr.5 w Woli Rzędzińskiej.
  • dostawa monitorów uziemienia i przepełnienia dla Bazy paliw w Małaszewiczach, Woli Rzędzińskiej, Rejowcu, Nowej Wsi Wielkiej, Emilianowie i Koluszkach.
 • Naftomontaż Krosno sp. z o.o. /Grupa PGNiG/:
  • dostawa i montaż konstrukcji stalowej wiaty głównej załadunku ropy naftowej wraz z dostawą ramion nalewu górnego oraz nisko profilowych ramion rozładowczych cystern kolejowych z ropą naftową.
  • dostawa i montaż konstrukcji pomostu obsługowego do przeładunku siarki gorącej z cysterny samochodowej do wagonu kolejowego wraz z dostawą unikatowej konstrukcji ramienia.
  • dostawa separatora siarki gorącej jako uzupełnienie ramienia do siarki
 • Modernizacja kpl. Bazy Paliw Firmy FALCO sp. jawna Mazurkiewicz Gwiazda w Łęgajnach koło Olsztyna polegająca na:
  • montażu 4 linii dolnego nalewu i pomiaru paliw wraz z automatyką
  • montażu 5 linii górnego nalewu i pomiaru paliw wraz z automatyką
  • budową stacji pomp i stosownych instalacji zasilających
  • budową i przebudową pomostów obsługowych ,instalacją schodów zwodzonych.
  • aplikacją oprogramowania do rozliczeń sprzedaży
  • wykonaniem i montażem koniecznych konstrukcji wsporczych i estakad.
 • Modernizacja Bazy Paliw Firmy Ki w Koszalinie polegająca na :
  • montażu 4 linii dolnego nalewu i pomiaru paliw wraz z automatyką
 • Instalacja i uruchomienie 2 ramion nalewu górnego do ropy naftowej dla firmy Budnaft sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.
 • Polifarb Cieszyn dostawa ramion nalewu górnego do żywic.
 • Polifarb Wrocław dostawa nisko profilowego ramienia do żywic.
 • Dostawa linii nalewu dolnego i mierzenia paliw do Kopalni węgla brunatnego w Koninie.
 • Dostawa 7 szt. Ramion nalewu dolnego nisko profilowych do metanolu dla firmy Baltchem sp. z o.o. w Szczecinie .
 • Dostawa ramion nalewu górnego 2 szt. Oraz 4szt ramion dolnych dla bazy paliw w Siemianowicach Śląskich na rzecz firmy Oktan Service sp. z o.o. Łaziska Godów.
 • Dostawa 2 systemów monitoringu przepełnienia i uziemienia dla BENDIDA w Mariampolu na Litwie.
 • Stała współpraca w zakresie dostaw części zamiennych dla firmy Naftoserwis sp. z o.o.
 • Budowa linii pomiaru i nalewu metanolu dla Zakładów Chemicznych LERG SA w Pustkowie.
 • Dostawa 27 szt. Schodów zwodzonych dla PKN Orlen w 2010r.
 • Dostawy złączy spustowo-załadowczych API700 do cystern dla PKN Orlen.
 • Dostawa i montaż zaworów awaryjnego rozłączania 13szt. Dla Grupy LOTOS w Gdańsku.
 • Modernizacja bazy paliw Dystrybutora Paliw MAANTE Sp. z o.o. w Leżajsku polegająca na dostosowaniu 3 linii pomiaru i załadunku paliw odgórnego z możliwością załadunku oddolnego wraz z systemem zaworów awaryjnego rozłączania ,kontrolą przepełnienia i uziemienia ,pełną automatyką nalewu i odpuszczaniem termicznym.
 • Budowa 3 punktów załadunku cystern z możliwością nalewu górnego i dolnego wraz z konstrukcjami podestów nalewczych i schodów zwodzonych, budowa 4 linii za i rozładunku wagonów kolejowych za pomocą ramion nisko-profilowych Liquip MK3 na Bazie Wojskowej w Leźnicy Wielkiej na rzecz Petromechanika SA w Płocku.
 • Dostawa monitoringu przepełnienia i uziemienia LIQUIP RM100 na lotnisko Krzesiny.
 • Dostawa i montaż 2szt monitorów RM100 na terenie Czech na rzecz HEFA Pos,Czechy.
 • Dostawy złączy spustowo-załadowczych API700 do cystern dla OLPP baza w Emilianowie.
 • Współpraca , dostawy i instalacje sytemu monitoringu przepełnienia i uziemienia cystern samochodowych na rzecz ZRUG Pogórska Wola członek grupy PGNiG.
 • Budowa ekspedytu paliw płynnych z tankowców morskich na wagony kolejowe ,5 stanowisk górnych wraz z systemem kontroli uziemienia i przepełnienia oraz automatyką sterowania i zabezpieczenia nalewu i resztowania dla Siarkopol SA w Gdańsku.
 • Dostawa trzech stanowisk nalewu górnego dla oleju napędowego dla Siarkopol SA w Gdańsku.

Oraz wiele mniejszych realizacji i sprzedaży.

Zapraszamy do współpracy !